• مشاوره و پشتیبانی واتساپ : 0919---3698
  • sobhankhorshidi1397@gmail.com

کنوود - نیاز سرویس

آقای کنت وود Kenneth wood در سال 1947 شرکت کنوود را تاسیس کرد. او با طراحی هوشمندانه خود توانست دستگاه توستر را مجدد طراحی کند که قابلیت تست کردن هر دو طرف نان را بدون جابه جایی نان داشته باشد. سه سال بعد در سال 1950 او توانست انقلابی را با برندkenwo

نمایندگی آخرین مقالات